Saturs

[pēdējo reizi atjaunots: 2014-02-06]
Optimizācija- Atseviška sadaļa


    CLR (integrācija ar .Net):
    Tā īsi, kas tas ir un priekš kam- SQL Server programmēšana
    Triviāls piemērs, ar šo var sākt- CLR 'nekonedara' procedūras izveide
    Šī lieta man ir vairākkārt noderējusi- CLR agregātfunkcijas piemērs 
    Service Broker: CLR
    Query Notification: .NET SqlDependency klase 

    Kursori 
    SQL Server kursors bez kursora
    Teksta savirknēšana
    Kursoru deklarēšana (divos veidos)
    CV lai iegūtu DB objekta izveides skriptu

    Transakcijas:
    Izolācijas līmeņi transakcijām
    Vienmēr beidzam transakciju
    Ligzdotās (nested) transakcijas

    Resoruce Governor:
    Resource Governor: CPU slodzes sadalīšana
    Resource Governor: statistika

    Datu kompresēšana:
    Datu kompresēšana: Pārskats par visām DB tabulām

    Drošība:
    CV lietotāju tiesību noskaidrošanai
    Datu drošība divu datu bāzu gadījumā
    SQL Server parametrs: "cross db ownership chaining"
    Transparent Data Encryption (TDE)
    Servisa Master Key (SMK)
    Datu bāzes Master Key (DMK)
    Sertifikāti SQL Server
    Truncate Table tiesības

    Kļūdu apstrāde
    Ziņojumu izvadīšana izmantojot RAISERROR

    Datu tipi:
    Lietotāja definēti T-SQL datu tipi
    SQL Server sql_variant datu tips
    SQL Server sysname datu tips
    SQL Server uniqueidentifier datu tips

    SQL Server konfigurācijas parametri
    SQL Server parametrs: "cross db ownership chaining"
    SQL Server parametrs: "max server memory (MB)"
    SQL Server parametrs: "max degree of parallelism"
    SQL Server parametrs: "default trace enabled"
    SQL Server parametrs: "blocked process threshold"

    Extended Events
    Extended Events: Strupsaķeres

    Risinājumu dokumentācija un testēšana:
    Kas noder dokumentācijas veidošanai? Kolonnu saraksta un atbilstošo datu tipu iegūšana
    Kā atvieglot testēšanu? SnapShot izmantošana testēšanā
    No kuras programmas tiek izpildīts vaicājums? Programmas nosaukuma norādīšana 
    Kā izlikties par citu lietotāju (impersonation)
    Lietotāju pielikšanas un tiesību piešķiršanas skripta ģenerācija
    DB objektu paplašinātās īpašības (Extended properties)
    Procesa apturēšana uz laiku (WAITFOR)
    SQL Server audita (Log) faila apskate

    Pagaidām negrupēti:
    Kāpēc izmantot MS SQL Server 2008
    Par "Go" komandu
    T-SQL Output klauza
    Temporālas storētās procedūras
    Kā atjaunot db lietotāja pieslēguma vārdu
    Tabulas datu pārvietošana (dzēšana vienā + ievieto citā)
    Identifikatori un atslēgvārdi
    SQL Server "TODO" saraksts
    Teksta salīdzināšana, kolācijas
    SQL Server redakciju atšķirības
    Brīdinājums par izsīkstošu diska vietu
    SQL Server labā prakse
    Vaicājuma kompilācijas ietekme uz ātrdarbību
    Tabulas parametrs "large value types out of row"
    Like atslēgvārds
    Izpildes laika izvadīšana

    Reizēm noder/interesanti:
    Bitwise OR, jeb kā caur vienu parametru var padot vairākas vērtības?
    Būla algebra SQL Server 
    Atkarībā no programmas dažādi vaicājuma rezultāti
    Identity kolonnā sev vēlamās vērtības
    Kāda vērtība tika ielikta Identity laukā?
    Skripta izpilde visās datu bāzēs uz servera
    Lietotāju pārnešana uz citu serveri
    Nejaušu datu izgūšana no tabulas 
    Resursu bloķēšana- Application Locks
    Kolonnas pārsaukšana visās tabulās
    Print komandas teksta garuma ierobežojums
    SQL Server CPU slodzes simulācija
    (new) Datu apskatīšana/saglabāšana no nvarchar(max) kolonas

    Rīki, ar ko strādāt:
    SSMS (izrāvums no darba, kas rakstīts studiju nolūkos) SQL Server Management Studio
    Un vēl pie SSMS:
    SSMS: Rezultātu kopēšana
    SSMS: Konekciju krāsas
    SSMS: Pieslēgšana TFS 2010
    SSMS: Datu bāzes tabulu pārskats (!)
    SSMS: Skriptu ģenerēšana tabulas datiem
    SSMS: Uzstādījumi, ko mainu
     SQL Server utilītprogrammas:
    Utilītprogramma: sqlcmd
    Utilītprogramma: bcp. Datu eksports/imports

    Visual Studio Microsoft Visual studio
    Rīks: SQL Server Profiler
    Rīks: PAL ātrdarbības analīzei
    Rīks: ClearTrace
    Rīks: Qure Analyzer
    Rīks: SQL Sentry Plan Explorer
    Rīks: MS SQL Server 2008 R2 Best Practices Analyzer
    Rīks: SQLQueryStress
    Rīks: Idera SQL Check
    Rīks: WinDirStat