piektdiena, 2010. gada 17. septembris

CLR agregātfunkcijas piemērs

Sākot ar SQL Server 2005 ir iespēja veidot agregātfunkcijas izmantojot Visual Studio .NET. Tas nozīmē, ka papildus jau iebūvētām agregātfunkcijām (Sum, Average, Min, Max u.c.), ir iespēja pievienot arī paša veidotas agregātfunkcijas.

Šajā rakstā piemērs, kā izveidot funkciji, kas sarindo vairākus teksta apgabalus vienu aiz otra. Piemēram, ja vienā rindā ir ‘Jānis’ otrā rindā ir ‘Linda’, tad agregātfunkcijas izpildes rezultātā šie abi vārdi tiek savienoti vienā virknē izveidojot teksta virkni ‘Jānis;Linda’.

Piemērā redzams, kā tabulas datus sakārto divās grupās- atkarībā no tā vai KrasaID ir pāra vai nepāra skaitlis. Uzmanība jāpievērš agregāt funkcijai dbo.Concatenate.


Šī agregāt funkcija man ir noderējusi vairākas reizes :). Un gadījumā ja nav skaidrs, ko ar šo kodu iesākt- var paskatīties rakstiņu- CLR 'nekonedara' procedūras izveide un ļoti līdzīgā veidā izveidot jau pavisam noderīgu agregātfunkciju.

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;
using Microsoft.SqlServer.Server;
using System.Text;
using System.IO;

[Serializable]
[Microsoft.SqlServer.Server.SqlUserDefinedAggregate(Format.UserDefined,
    IsInvariantToNulls = true,
    IsInvariantToDuplicates = true,
    IsInvariantToOrder = true,
    MaxByteSize = 8000)]
public class Concatenate : IBinarySerialize
{
    private StringBuilder sb;

    public void Init()
    {
        sb = new StringBuilder();
    }

    public void Accumulate(SqlString Value)
    {
        if (Value.IsNull)
            return;
        sb.Append(Value.Value.Trim()).Append(";");
    }

    public void Merge(Concatenate Group)
    {
        sb.Append(Group.sb);
    }

    public SqlString Terminate()
    {
        string output = string.Empty;
        if (sb != null && sb.Length > 0)
            output = sb.ToString(0, sb.Length - 1);
        return new SqlString(output);
    }
    public void Read(BinaryReader r)
    {
        sb = new StringBuilder(r.ReadString());
    }
    public void Write(BinaryWriter w)
    {
        w.Write(sb.ToString());
    }
}

Tas arī ir viss, kas nepieciešams, lai realizētu šādu agregātfunkciju. Kā alternatīvu šim risinājumam var izmantot kursoru, tomēr kursora izmantošana rada zobu sāpes, pie tam šādā veidā agregātfunckija nodrošina lielāku ātrdarbību..

Starp citu- kad procedūra ir izveidota uz servera, to var uz citu serveri pārnes tīri ar skripta palīdzību (procedūra noskriptējas nullītēs un vieniniekos). Vienīgi par CLR izpildes atļaušanu neaizmirst (atkal var uzmest aci [pašas beigas rakstam] CLR 'nekonedara' procedūras izveide  un ņemt vērā to, ka CLR koda izpildes atļaušana potenciāli ir drauds drošībai.. lai gan.. kas tad nav).

3 komentāri:

 1. Piemērs labs, bet nav jau obligāti jāizmanto cursor vai CLR. Es darītu šādi:

  WITH Colors
  AS (
  SELECT
  CASE WHEN KrasaID % 2 = '0' THEN 'P' ELSE 'N' END AS PN,
  Krasa AS Krasa
  FROM dbo.Krasas
  )
  SELECT C1.PN,STUFF((
  SELECT ';'+ krasa
  FROM Colors C2
  WHERE C2.PN = C1.PN
  FOR XML PATH('')
  ),1,1,'') Uzskaitijums
  FROM Colors C1
  GROUP BY PN

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Šeit citi varianti ko esmu mēģinājis:
   http://www.sqlblog.lv/2011/03/teksta-savirknesana.html
   Man izskatās, ka CLR teksta savirknēšanai strādā visātrāk..

   Dzēst
  2. Mjā, vēl to rakstu var papildināt ar rekursīvo CTE, tik nez kā tur ar performanci :)

   WITH Colors
   AS (SELECT
   CASE WHEN KrasaID % 2 = '0' THEN 'P' ELSE 'N' END AS PN,
   Krasa AS Krasa
   FROM dbo.Krasas),

   Ranked
   AS (SELECT PN,ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY PN ORDER BY PN) AS Nr,
   CAST(Krasa AS VARCHAR(8000)) AS Krasa
   FROM Colors),

   Anchor
   AS (SELECT PN,Nr,Krasa
   FROM Ranked
   WHERE Nr = 1),

   Recursive
   AS (SELECT PN,Nr,Krasa
   FROM Anchor
   UNION ALL
   SELECT Ranked.PN,Ranked.Nr,Recursive.Krasa + ', ' + Ranked.Krasa
   FROM Ranked
   INNER JOIN Recursive
   ON Ranked.PN = Recursive.PN
   AND Ranked.Nr = Recursive.Nr + 1)

   SELECT PN,MAX(Krasa) Uzskaitijums
   FROM Recursive
   GROUP BY PN;

   Dzēst