svētdiena, 2012. gada 5. februāris

XML SQL Server

Kopsavilkuma raksts par XML SQL Server datu bāzēs.

Šeit vienuviet apvienoti raksti par darbu ar XML SQL Server datu bāzēs.

Šobrīd izveidoti šādi raksti:
Datu izgūšana no XML: XML vārdtelpas (namespaces)
Datu izgūšana XML formā (FOR XML klauza)
SQL Server XML Datu tipa metodes
XML elementa vērtības mainīšana (xml modify() metode)
Meklēšana XML datos
(new) XML kolonna un Cross Apply

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru