ceturtdiena, 2014. gada 29. maijs

Rezerves kopijas

Rezerves kopiju veidošana un atjaunošana no tām ir viena no svarīgākajām, ja ne svarīgākā lieta, ko jāzina SQL Server administratoram. Šis kopsavilkuma raksts par būtiskām, ar rezerves kopiju veidošanu saistītajām, lietām SQL Server.