ceturtdiena, 2012. gada 23. februāris

Event Notification: Strupsaķeres (deadlock) reģistrēšana

Rakstā aprakstīts, kā var reģistrēt visas strupsaceķeres (deadlocks), kas radušās SQL Server instancē un ar to saistīto informāciju reģistrēt datu bāzes tabulā izmantojot Event Notification. Strādā uz SQL Server 2005 un jaunākām versijām.

trešdiena, 2012. gada 8. februāris

DB Mail: Lietotāja tiesības izmantojot sertifikātus

Šajā rakstā skripts, kas parāda, kā var nodrošināt tiesības sūtīt e-pastu tikai no ar sertifikātu palīdzību parakstītas procedūras (agrāk bija raksts, kurā parādīts, kā e-pastu var atļaut sūtīt pilnīgi visiem SQL Server lietotājiem: Piemērs: DB Mail e-pastu sūtīšana).

Transparent Data Encryption (TDE)

Transparent Data Encryption (TDE) ir visas datu bāzes šifrēšana. Tāpat arī tiek šifrētas datu bāzes rezerves kopijas. Šī iespēja ir pieejami sākot ar SQL Server 2008 un tikai dārgākajās tā versijās- Enterprice Edition.

otrdiena, 2012. gada 7. februāris

Servisa Master Key (SMK)

Servisa Master Key (Service Master Key, jeb SMK) ir servera līmeņa atslēga, kas tiek automātiski izveidota pirmajā reizē, kad ir nepieciešama šifrēšana. SMK ir SQL Server augstākā līmeņa atslēga, kas tiek izmantota, piemēram, lai šifrētu SQL lietotāju paroles, linkoto serveru paroles un Datu bāzes Master Key (DMK).

pirmdiena, 2012. gada 6. februāris

Datu bāzes Master Key (DMK)

Datu bāzes Master Key (Database Master Key, jeb DMK) ir simetriska atslēga, kas tiek izmantota, lai aizsargātu sertifikātu privātās atslēgas un asimetriskās atslēgas datu bāzē. Rakstā plašāk par DMK izveidi, rezerves kopiju veidošanu un atjaunošanu no rezerves kopijas.

svētdiena, 2012. gada 5. februāris

Truncate Table tiesības

Rakstā vairāki varianti, kā nodrošināt tiesības dzēst tabulas datus izmantojot "Truncate" atslēgvārdu lietotājiem, kam šādas privilēģijas netiek dotas tiešā veidā (pašā minimālajā gadījumā, lietotājam jābūt Alter tiesībām uz attiecīgo tabulu). Lai arī raksts ir tieši par "Truncate Table", praktiski šeit aprakstītie piemēri ir attiecināmi uz daudzām situācijām, kad lietotājam īslaicīgi jānodrošina augstākas tiesības ne kā tiem normāli pienākas.

XML SQL Server

Kopsavilkuma raksts par XML SQL Server datu bāzēs.

SQL Server Service Broker

Kopsavilkuma raksts par SQL Server Service Broker (SSSB).

Sertifikāti SQL Server

Rakstā par sertifikātiem SQL Server, to izveidi, rezerves kopiju veidošanu un izveidi no faila. TSQL piemēri darbam ar sertifikātiem un vaicājumi sertifikātu informācijas aplūkošanai. Tiek aprakstīts, kam tiek izmantoti sertifikāti, tomēr konkrēti pielietošanas piemēri šajā rakstā netiek doti.