trešdiena, 2011. gada 26. janvāris

Datu integritāte SQL Server

No grāmatas izrāvums (šīs) domu sakārtošanai par domēna integritāti, entītijas integritāti un referenciālo integritāti (Referential integrity).

Šajā emuārā raksti, kas papildina tēmu:
- par ierobežojumiem (constraints): Ierobežojumi (Constraints)
- par indeksu izveidi (unikāli indeksi): Indeksu izveide un Piemērs: Indeks ar unikālām vērtībām, IGNORE_DUP_KEY

Domēna integritāte (Domain integrity)
* Nodrošina konkrētu vērtību kopu datu tabulas kolonnā.
Nodrošina ar:
- Datu tips kas piešķirts kolonai
- Null vērtības ierobežojums
- DML trigeri
- Ārējā atslēga
- Pārbaudes (Check) ierobežojums

Entītijas integritāte (Entity integrity)
* Nodrošina tabulas datu integritāti. Lai tādu būtu, tabulai jābūt ar primāro atslēgu (uz vienas vai vairākām kolonnām). To var veidot gan uz dabīgās (natural) atslēgas gan surogātatslēgas (identity kolonna). Nodrošina ar:
- Primārā atslēga
- Unikāla atslēga (contraint)
- Unikāls indekss (index)
- DML trigeris, kas pārbauda vērtības.
Lai arī var panākt tādu pašu efektu, labāk izmantot primāro atslēgu.

Referenciālā integritāte (Referential integrity)
* Nodrošina saistību starp "galvas" un "detaļu" tabulām (divu vai vairāku tabulu datu savstarpējo integritāti).
Nodrošina ar:
- Ārējā atslēga (ar kaskādi)
- DML trigeri (piemēram, gadījumos, kad vajag integritāti ar datiem citā datu bāzē)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru